AVUKATLARA REKLAM YASAĞI HAKKINDA DUYURU
Tarih: 24.01.2023| Okunma Sayısı: 259

REKLAM YASAĞINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere Avukatlık mesleğinin; ticari faaliyet niteliğinde olmadığı, kamu hizmeti niteliği öne çıkan serbest bir meslek olduğu, yargının önemli ve vazgeçilmez       üyesi olan avukatlık mesleğine güvenin ve mesleğin saygınlığının korunmasında zaruret bulunduğu mesleği icra eden avukatların da yükümlülüklerine uygun şekilde faaliyette bulunması gerektiği, bu kapsamda avukatın her ne şekilde olursa olsun reklam yapma yoluna başvurmasının yasak olduğu tartışmasızdır.

Avukatlık Kanunu m.34’de; “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

Ve yine Avukatlık Kanunu m. 55 uyarınca;  “Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin son fıkrasında da; “Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Avukatlar için reklam yasağının var olma amacına ise; Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin ilk maddesinde şu şekilde yer verilmektedir;

Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamı

nda olanların, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

Örneğin Reklam yönetmeliğinin; medya ilişkilerine dair düzenlemeler başlıklı 8. maddesinin b,c ve e bentlerinde;

“Avukatlar yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında "reklam niteliğinde" yayınlarda bulunamazhalen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez, açıklama yapamazlar.

Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar.

Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramazlar” hükümleri yer almaktadır.

Son dönemlerde sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ve art arda açılan hukuk fakülteleri ile avukat sayısında meydana gelen artışın yarattığı rekabet ortamında yukarıda bir kısım hukuki düzenlemelere yer verdiğimiz reklam yasağına aykırı eylemlerin tüm Türkiye genelinde ve baromuz özelinde arttığı gerek baromuza meslektaşlarımız tarafından gelen şikayetler gerekse Avukat Hakları Komisyonumuzca yapılan tespitler neticesinde gözlemlenmiştir.

Örnekleyecek olursak;

*Google arama motorunda yapılan Bilecik  En İyi Avukat, Bilecik  Boşanma Avukatı, Bilecik Ceza avukatı vb. ifadeler yazıldığında kendi bilgileri veya web sitesi çıkacak şekilde internet ortamında reklam verilmesi, en başta ve en üstte çıkmak için ödemeler yatırarak tıklanmanın sağlanması, yapılan ödeme karşılığında üste çıkma, sosyal paylaşım hesapları ara yüzlerine gizli kelimeler koyarak ücretli öne çıkarma yapılması,

*Sosyal medya hesaplarında “sponsorlu” olarak veya ücretli reklam verilmesi,

*Sosyal medya hesaplarında,web sitelerinde kazanılan dava ile bu davalara ilişkin kararlara yer verilmesi ve bununla birlikte kartvizit görüntüleri, fotoğraf ve iletişim bilgileri paylaşılması,

*Beraat ve tahliye kararlarının yine sosyal medya hesaplarında paylaşılması,

*Ücretsiz hukuki danışmanlık verileceğine ve yine yargılama giderlerinin kendilerince karşılanacağına dair paylaşım ve bu yönde eylemler,

*Sosyal medya, google hesaplarında vd. platformlarda kendini öven kasıtlı paylaşım ve yorumların bildiği halde kaldırılmaması,

*Sosyal medya hesaplarında; farklı adliyelerde ve ofislerinde “çok çalıştıklarına” yönelik açıklama ve paylaşımlarda bulunarak günlük iş akışlarını gün boyu aktarmaları, “gece, haftasonu, evde ,tatilde” her an çalıştığını belirten açıklamalar,

*Yazılı ve görsel basında mesleki faaliyetlerini ve kendini ön plana çıkaran röportajlar verilmesi,

Şeklinde örneklerin giderek çoğaldığı paylaşımlar ve açıklamaların haksız rekabete sebebiyet vereceği, Avukatlık Kanunu, Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Meslek Kurallarına açıkça aykırı olduğu ortadadır.

Bilecik  Barosu Başkanlığı olarak Avukatlık Kanununun 95. maddesinde Yönetim Kurulunun görevlerinin başında yer alan; ”Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlama” görevinin gereği olarak; avukatlık mesleği ve avukat meslektaşlarımız  aleyhine haksız ve hukuksuz eylem ve fiilleri önlemek adına; bir kısmını örnekleyebildiğimiz yukarıda yazılı eylem ve paylaşımlara son verilmesi ve reklam niteliğinde paylaşımlarda bulunulmaması gerektiğini bildirir, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği hükümleri uyarınca; şikayet üzerine veya resen Baro Başkanlığımızca disiplin soruşturması açılacağı hususunu tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

                                                                                   BİLECİK BAROSU BAŞKANLIĞI

 

 

26.09.2023
AV. HALİME KAHRAMAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.