14. OLAĞAN GENEL KURUL
Tarih: 4.10.2019| Okunma Sayısı: 460

DUYURU

2019 YILI 14. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

            Bilecik Barosu 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda sunulan gündem  konularını görüşüp  sonuçlandırmak üzere  05.10.2019 Cumartesi günü saat 11:00 -13:00 arasında Serbest Muhasebeciler  ve Mali Müşavirler odası Eğitim salonunda  ( Atatürk  Bulvarı No:28 Kat:3 D:5 Merkez Bilecik) yapılacaktır.

Olağan genel  kurulun toplanma gününde, yeterli çoğunluk sağlanıp  toplantı yapıldığı takdirde Baro Organları Seçimi 05.10.2019 Cumartesi Günü saat 14:00 –  16:00 arasında Serbest Muhasebeciler  ve Mali Müşavirler odası Eğitim salonunda  ( Atatürk  Bulvarı No:28 Kat:3 D:5 Merkez Bilecik) yapılacaktır.

            İlk toplantı gününde yeterli çoğunluk  bulunmadığı takdirde  Genel Kurulun ikinci toplantısı 12.10.2019 tarihinde 11:00 – 13:00 saatleri arasında yapılacaktır. Baro organ seçimleri de aynı gün saat 14:00 – 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Avukatlık Kanunun 84. Maddesi uyarınca, Genel kurul çağrısı  ve gündemi Baromuz çevresindeki  Adalet dairelerinde ve Baro merkezinde 03.10.2019 tarihine kadar asılı kalmak üzere duyurulacak ve duyuru TEBLİGAT hükmünde olacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda  bildirilmekle  baro levhasına kayıtlı  her avukat  Avukatlık kanunun  86. Maddesi uyarınca  genel kurul toplantısına katılmak  ve oy kullanmakla yükümlüdür. Haklı bir neden olmaksızın genel kurula katılmayan veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu başkanı tarafından  yıllık keseneğin üçte biri tutarında  ayrı ayrı para cezası verileceği yasa hükmüdür. Bu  nedenle, meslektaşlarımızın Genel Kurul toplantısına ve Baro seçimlerine katılmaları anılan yasanın 82. Maddesi uyarınca önemle rica olunur.

                                                                                                                                            

  A-   Genel Kurul Gündemi:

 • 1-Yoklama yapılması,
 • 2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 • 3-Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapılarak, divanın oluşturulması,

  (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Katip Üye)

 • 4-Baro Başkanının açılış konuşması,
 • 5-Faaliyet raporlarının okunması, Baro, CMK ve Adli Yardım Gelir - Gider raporlarının okunması ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 • 6-Yönetim Kurulunca hazırlanan Baro, CMK ve Adli Yardım Gelir- Giderlerine ilişkin 2 yıllık taslak bütçenin okunması ve karara bağlanması,
 • 7-Avukatlık yasasının 81/2 maddesi gereğince memur katsayısına göre belirlenecek avukatların ve avukat ortaklıklarının Baroya giriş keseneklerinin ve yıllık keseneklerinin göstergelerinin belirlenmesi ve keseneklerin ödeme tarihlerinin belirlenmesi,
 • 8-Artan stajyer avukat sayılarına ilişkin olarak baromuzda staj yapma isteminde bulunan stajyer sayısına kısıtlama ve kota getirilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
 • 9-Yeniden hazırlanan Baro İç Yönetmeliğinin okunması ve oylanması,
 • 10-Dilek ve temenniler,
 • 11-Baro Başkan adaylarının konuşmaları, (konuşmalar adayların soy isminin alfabetik sıralamasına göre sırayla yapılacak ve her bir aday için 10 dakika ile sınırlandırılacaktır)
 • 12-Yapılacak seçimler için aday başvurusu veya önerilerin yazılı olarak yapılmasına,
 • 13-Kapanış,

 

     B- Seçimler

Baro Başkanı Seçimi                                           Gizli Oyla,

Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi                         8 Asil 8 Yedek Üye Gizli Oyla,

Denetleme Kurulu Üyeleri Seçimi                    3 Asil 3 Yedek Üye Gizli Oyla,

Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimi                           3 Asil 3 Yedek Üye Gizli Oyla,

Türkiye Barolar Birliği Temsilciliği Seçimi        2 Asil 2 Yedek Üye Gizli Oyla,

       

 

05.06.2020
AV. HALİME AYNUR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.