5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Tarih: 5.04.2019| Okunma Sayısı: 636

5 Nisan Avukatlar Günü kutlamalarına Cumhuriyet meydanı Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Baro Başkanımız Av. Halime Aynur yaptığı konuşmada;

Değerli meslektaşlarım, Basınımızın değerli temsilcileri,

Ülkemizde 1958 yılından bu yana 5 Nisan günü “Avukatlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Meslek sorunlarının her geçen gün çoğalarak arttığı, yasalarla kazanımların törpülenerek erozyona uğratıldığı, savunmanın gittikçe güçsüzleştirildiği bir ortamda Avukatlar Günü’nü kutluyoruz.

Hukukun üstünlüğüne yönelik her darbe, demokrasimizin karşılaştığı her bunalım, yurttaşların adalete olan güvenini zedeleyen her girişim, özgürlükler önünde dikilen her engel, adil yargılanma hakkına yönelik her ihlal ve hukuk dışı her uygulama doğrudan doğruya her avukatın sorunudur.

Ülkemizin on binlerce namuslu, çalışkan, fedakar, bilgili avukatı, hakimi ve savcısı vardır. Büyük Atatürk’ün dediği gibi, adalet mülkün, yani devletin temelidir. “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.” Türkiye Cumhuriyeti Devleti de adalet savaşçılarının omuzları üzerinde durmaktadır.

Hak arama özgürlüğünün güvencesi, savunmanın temsilcisi avukatlar olarak her geçen gün çığ gibi büyüyen meslek sorunlarıyla karşı karşıyayız.

Sorunlarımız; vatandaşın adalete erişimini engelleyecek ve tüm avukatları boğacak hale gelmiştir.

Avukatlık stajına kabul ve avukat sıfatını kazanma, tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi sınava  bağlanmalıdır.

Hukuk fakültelerinin eğitim-öğretim kalitesi muhakkak surette artırılmalıdır. Kontenjanlar düşürülmelidir. Yeni hukuk fakülteleri uzun yıllar açılmamalıdır.

Avukatların özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılmaması, CMK görevlendirmelerinin Anayasaya aykırı bir biçimde angarya olarak devam etmesi, KDV oranının hala lüks hizmet sınıfından uygulanması, adil yargılamanın teminatı savunmanın Anayasamızın yargı bölümünde yer almayışı, mesleğimizin icra alanlarının başka mesleklere açılıyor olması gibi birçok meslek sorunumuz çözüm beklemektedir. Kısacası meslektaşlarımız mali, ekonomik, sosyal güvenlik,gelecek kaygısı gibi birçok sorunlarla uğraşmaktadır.

Ancak tüm bu sorunlarımız mesleğimizi büyük bir inançla icra etmemize engel olmayacaktır.

Değerli meslektaşlarım,

Bizler hak arayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın onların yasa önündeki savunucularıyız.

Bizler kimseden emir ve talimat almadığımız gibi savunduğumuz kişi de değiliz.

Bizler yargının asli ve kurucu unsuruyuz.

Adil-bağımsız yargılama/ etkin yargılama sonucu adalete erişim ancak avukatın varlığı ile mümkündür.

Bizler soru soran/ sorgulayan eleştiren ve gerçeğin ortaya çıkması için dünyayı durmaksızın didikleyen bir mesleğin/ savunmanın temsilcisiyiz.

Avukatsız/avukatın susturulduğu, yok sayıldığı yargılamalar sahte bir adalet gösterisinden başka anlam taşımaz.

Avukatın sesinin kısılması vatandaşın karanlığa mahkum edilmesidir. Bu nedenledir ki adalet için/ yargı için hak arayan herkesin yanındayız.

Bizler aynı zamanda bağımsız yargının ve yargıda görev alan herkesin teminatıyız.

Demokratik/laik hukuk devletinin en büyük güvencesi, Cumhuriyet kazanımlarını içtenlikle sahiplenen bir mesleğin mensupları olmakla gurur duyuyoruz.

Avukat, fırtınalı anlarda herkesin sığındığı dingin bir limandır.

 İyi ki savunma var. İyi ki varsınız. Hepinizin bu özel gününü içtenlikle kutlar saygılar sunarım.

 Akabinde Bilecik Adliye sarayında Bilecik Barosu Çocuk Hakları  ve Avukat Hakları komisyonunca düzenlenen "Çocuk Gözünden Adalet ve Avukat" konulu resim yarışmasına katılan  tüm resimler sergilenerek, dereceye girenlere ve yarışmaya katılanlara ödül töreni düzenlenmiştir.

05.06.2020
AV. HALİME AYNUR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.